Πολιτική επιστροφής εμπορευμάτων

Πολιτική επιστροφής εμπορευμάτων

Η επιστροφή προϊόντων γίνεται δεκτή μόνο και εφόσον το προϊόν επιστραφεί μέσα σε διάστημα 14 ημερών από την ημέρα παραλαβής του.

Τα προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην αρχική τους κατάσταση, να μην έχουν χρησιμοποιηθεί, χτυπηθεί ή βρίσκεται σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση πέραν της αρχικής τους.

Καμία επιστροφή δεν γίνεται δεκτή εάν δεν έχει προηγηθεί σχετική συνεννόηση.

  • Η επιστροφή θα πρέπει να συνοδεύεται από την απόδειξη/τιμολόγιο πώλησης των προϊόντων
  • Τα έξοδα αποστολής προς την εταιρία μας επιβαρύνουν τον αποστολέα.
  • Τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρη συσκευασία. Η συσκευασία αποστολής θα πρέπει να είναι κατάλληλη για τα είδη προς επιστροφή,
  • Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής, τα ελαττωματικά προϊόντα αντικαθιστώνται ή πιστώνονται.
Tech365